Search This Blog

७९ वी भारतीय इतिहास परिषद

  • २६ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान मध्यप्रदेशातील भोपाळ येथे ७९ व्या भारतीय इतिहास परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
  • २०११ नंतर दुसऱ्यांदा ही परिषद मध्यप्रदेशात आयोजित करण्यात आली.
  • भारतीय इतिहास परिषदेची स्थापना १९३५ या वर्षी करण्यात आली.
  • भारतीय इतिहासाच्या वैज्ञानिक अभ्यासाला प्रोहत्साहन देणे हे संस्थेचे प्राथमिक उद्धिष्ट आहे.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets